Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego 21-05-2019
9:30
0 0
2. Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 15-05-2019
9:30
2 0
3. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej 10-05-2019
12:30
0 0
4. Modernizacja nawierzchni chodników przy ul. Pszczyńskiej 06-05-2019
11:30
0 0
5. Koszenia traw i cięcia żywopłotów na terench zieleni miejskiej w Gliwicach 17-04-2019
9:30
0 0
6. Modernizacja hali budynku 1010 znajdującego się na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach 09-04-2019
11:30
0 0
7. Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 05-04-2019
9:30
3 1
8. Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cementarzy w Gliwicach 04-04-2019
9:30
0 0
9. Zakup wraz z dostawą trumien dla potrzeb działalności pogrzebowej Zakładu Pogrzebowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 03-04-2019
11:30
0 0
10. Wykonanie nasadzeń i trawników na skarpie przy ul. Kujawskiej w Gliwicach 14-03-2019
11:30
0 0