Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Obsługa szaletów miejskich w Gliwicach 18-03-2022
9:00
0 0
2. Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości. 15-03-2022
9:00
0 0
3. Modernizacja zagospodarowania działek nr 1517 i 1518 obręb Sośnica w Gliwicach (teren po zlikwidowanej odkrytej pływalni Neptun) 14-03-2022
11:30
2 3
4. Modernizacja kotłowni olejowej w oparciu o pompy ciepła w budynku WIKA na terenie Bazy MZUK w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie 4.3 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej" Poddziałanie 4.3.1 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT" 11-03-2022
9:00
0 0
5. Zakup wraz z dostawą materiału roślinnego oraz materiału szkółkarskiego 10-03-2022
10:00
0 0
6. Dostawa solanki o stężeniu 8% do tężni solankowej w Gliwicach 09-03-2022
11:30
0 0
7. Wykonanie parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Przedwiośnie w Gliwicach 07-03-2022
11:00
0 1
8. Budowa placu zabaw, boiska do gry w siatkówkę plażową oraz wykonanie chodnika przy ul. Chałubińskiego w Gliwicach 04-03-2022
9:00
1 1
9. Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienie liści na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach 03-03-2022
11:30
0 0
10. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na placu zabaw przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach. 28-02-2022
11:00
2 0