Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie zabudowy woliery/ paludarium w pawilonie sukulentów Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 29-10-2013
11:30
0 0
2. Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej w Gliwicach - przygotowanie placu pod budowę etapu VI - wycinka i karczowanie drzew 20-09-2013
11:30
0 0
3. Kompleksowa modernizacja węzłów sanitarnych w pawilonie wejściowym Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 16-09-2013
11:30
0 0
4. Zakup paliw silnikowych w systemie bezgotówkowym 03-09-2013
11:30
0 0
5. Wykonanie modernizacji budynku socjalno-biurowego (obiekt 1013) na terenie Giełdy Samochodowej przy ul. Błonie 12 w Gliwicach 02-09-2013
11:30
0 0
6. Wykonanie utwardzonych nawierzchni targowiska i drenażu na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej w Gliwicach 19-08-2013
11:30
0 0
7. Dostawa i montaż jednostanowiskowej, zadaszonej, bezdotykowej myjni samochodowej dla potrzeb Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach II 14-08-2013
11:30
0 0
8. Kompleksowe świadczenie usług nauki pływania uczniów gliwickich szkół podstawowych objętych programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice oraz nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez MZUK 19-07-2013
11:30
0 0
9. Dostawa i montaż jednostanowiskowej zadaszonej bezdotykowej myjni samochodowej dla potrzeb Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 18-07-2013
11:30
0 0
10. Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości. 11-07-2013
11:30
0 0