Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Obsługa stadionu piłkarskiego przy ul.Lekarskiej 5 w Gliwicach 18-04-2013
11:30
0 0
2. Wykonanie windy towarowej do transportu pionowego chemikaliów w krytej plywalni Mewa przy ul. Mewy 36 w Gliwicach 17-04-2013
11:30
0 0
3. Przebudowa dachu budynku Palmiarnii Miejskiej w Gliwicach - pawilon nr II (Kaktusy) 16-04-2013
11:30
0 0
4. Dostawa odczynników chemicznych do uzdatniania wody basenowej 05-04-2013
11:30
0 0
5. Koszenie, cięcie żywopłotów oraz grabienie liści na terenach zieleni miejskiej oraz Cmentarza Centarlnego 05-04-2013
11:30
0 2
6. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Paderewskiego w Gliwicach 04-04-2013
11:30
0 1
7. Wykonanie modernizacji centralnej przepompowni ścieków obsługującej Ośrodek Leśny w Gliwicach 29-03-2013
11:30
0 1
8. Obsługa stadionu piłkarskiego przy ul.Lekarskiej 5 w Gliwicach 25-03-2013
11:30
0 1
9. Pobór opłat na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach 22-03-2013
11:30
0 0
10. Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych 14-03-2013
11:30
0 0