Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 4 04-11-2021
11:30
1 1
2. Zakup wraz z dostawą i montażem nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Derkacza, ul. Gagarina, ul. Warmińskiej w Gliwicach 29-10-2021
10:00
0 0
3. Modernizacja zewnętrza kaplicy cmentarnej przy ul. Kozielskiej w Gliwicach i dostosowanie jej do funkcji tymczasowego biura Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 25-10-2021
12:30
0 0
4. Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Fiołkowej 26 w Gliwicach 2 22-10-2021
11:30
1 1
5. Zakup wraz z montażem urządzenia linowego do wspinaczki oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej - MZUK.EPZ.50.84.2021 22-10-2021
10:00
0 0
6. Zakup wraz z dostawą 19 maszyn treningowych ze zmiennym obciążeniem 21-10-2021
11:30
1 0
7. Modernizacja nawierzchni asfaltowych wokół obiektów 629 i 632 na terenie Giełdy samochodowej w Gliwicach 21-10-2021
11:30
0 0
8. Modernizacja wybiegów zewnętrznych w pawilonach dla psów na terenie Schroniska dla zwierząt w Gliwicach 20-10-2021
9:00
0 0
9. Zakup wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Derkacza, ul. Gagarina, ul. Warmińskiej w Gliwicach 18-10-2021
10:00
1 0
10. Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w Gliwicach na działce nr 954 Ostropa Północ 13-10-2021
10:00
0 0