Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 28-12-2021
9:00
0 0
2. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego 22-12-2021
9:00
0 0
3. Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach 21-12-2021
10:00
1 0
4. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego 20-12-2021
10:00
0 0
5. Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 14-12-2021
10:00
0 0
6. Kompleksowe usługi weterynaryjne 14-12-2021
9:00
0 0
7. Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych i dwóch fabrycznie nowych przyczep o ładowności 6 t i 8 t. 18-11-2021
10:00
0 0
8. Zakup wraz dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki 16-11-2021
10:00
0 0
9. Zagospodarowanie terenu ogrodu terapeutycznego przy ul. Sikorskiego w Gliwicach (II) 15-11-2021
9:00
0 0
10. Pobór opłat na terenie Giełdy samochodowej w Gliwicach oraz na terenia miasta Gliwice 2 05-11-2021
9:30
0 0