Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Świadczenie usług związanych z prowadzeniem Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 14-04-2022
11:30
0 0
2. Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych 12-04-2022
10:30
1 0
3. Modernizacja obiektu 629 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej- przebudowa pomieszczeń biurowych na zespół toalet ogólniedostepnych 11-04-2022
10:00
0 0
4. Budowa placu zabaw przy ul. Sadowej i Brylantowej w Gliwicach 01-04-2022
11:30
1 0
5. Wymiana piasku w piaskownicach oraz polach piaskowych położonych na terenach administrowanych przez MZUK 24-03-2022
10:00
0 1
6. Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości oraz środków czystości BHP oraz opracowanie i wdrożenie planu higieny na trzech pływalniach krytych. 24-03-2022
9:00
0 0
7. Usługi wterynaryjne 22-03-2022
10:00
0 0
8. Obsługa szaletów miejskich w Gliwicach 18-03-2022
9:00
0 0
9. Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości. 15-03-2022
9:00
0 0
10. Modernizacja zagospodarowania działek nr 1517 i 1518 obręb Sośnica w Gliwicach (teren po zlikwidowanej odkrytej pływalni Neptun) 14-03-2022
11:30
2 3