Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 17-05-2021
11:30
0 0
2. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej 12-05-2021
9:00
0 0
3. Szkolenia pracowników MZUK w ramach projektu "Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych" nr projektu WND-RPSL.08.03.02-24-0500/19. 11-05-2021
12:00
2 3
4. Wykonanie prac w zakresie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Lipowej w Gliwicach 10-05-2021
9:00
0 0
5. Zakup wraz z dostawą trumien dla potrzeb działalności pogrzebowej Zakładu Pogrzebowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 07-05-2021
11:30
0 0
6. Modernizacja elewacji Palmiarni - pawilon nr III Historyczny - etap I 30-04-2021
9:00
0 0
7. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj 28-04-2021
9:00
0 1
8. Budowa street workout parku przy ulicy Żernickiej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 20-04-2021
9:00
2 0
9. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej 19-04-2021
9:00
1 1
10. Zakup wraz z dostawą trumien dla potrzeb działalności pogrzebowej Zakładu Pogrzebowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 19-04-2021
11:00
0 0