Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Świadczenie usług nauki pływania uczniów klas III-VI gliwickich szkół podstawowych objętych programem dofinansowania z Urzędu Miasta Gliwice oraz nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez Zamawiającego. 17-08-2020
11:30
0 0
2. Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową nawierzchni oraz ogrodzenia przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach 05-08-2020
11:30
1 0
3. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. św. Jacka w Gliwicach 31-07-2020
11:30
0 0
4. Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25c, działka 262, obręb Łabędy 29-07-2020
11:30
0 0
5. Pobór opłat na terenie Giełdy samochodowej w Gliwicach oraz na terenie miasta Gliwice 21-07-2020
11:30
0 0
6. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Budowa street workout parku 26-06-2020
11:30
1 0
7. Montaż automatycznej toalety publicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. 23-06-2020
11:30
1 0
8. Zakup wraz z dostawą chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości oraz środków czystości BHP dla pracowników MZUK 18-06-2020
11:30
0 0
9. Zakup fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej 15-06-2020
11:30
1 0
10. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" 05-06-2020
11:30
1 0