Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja kotłowni olejowej w oparciu o pompy ciepła w budynku WIKA na terenie Bazy MZUK w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie 4.3 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej" Poddziałanie 4.3.1 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT" 11-03-2022
9:00
0 0
2. Zakup wraz z dostawą materiału roślinnego oraz materiału szkółkarskiego 10-03-2022
10:00
0 0
3. Dostawa solanki o stężeniu 8% do tężni solankowej w Gliwicach 09-03-2022
11:30
0 0
4. Wykonanie parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Przedwiośnie w Gliwicach 07-03-2022
11:00
0 1
5. Budowa placu zabaw, boiska do gry w siatkówkę plażową oraz wykonanie chodnika przy ul. Chałubińskiego w Gliwicach 04-03-2022
9:00
1 1
6. Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienie liści na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach 03-03-2022
11:30
0 0
7. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na placu zabaw przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach. 28-02-2022
11:00
2 0
8. Zakup wraz z montażem trampolin oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej 16-02-2022
11:00
0 0
9. Wycinka, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną a także z podnośników mechanicznych na terenach administrowanych przez MZUK 28-01-2022
9:00
0 0
10. Zakup wraz z dostawą ergonomicznych biurek z elektroniczną regulacją w ramach projektu Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych" nr projektu WND-RPSL.08.03.02-24-0500/19 14-01-2022
9:00
0 0