Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie OW Czechowice 21-05-2020
9:30
0 0
2. Usługi kremacji zwłok 20-05-2020
11:30
0 0
3. Opracowanie dokumentacji projektowej 06-04-2020
11:30
0 0
4. Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjne 27-03-2020
11:30
0 0
5. Zakup wraz z dostawą trumien dla potrzeb działalności pogrzebowej Zakładu Pogrzebowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 27-03-2020
11:30
0 0
6. Wymiana piasku w piaskownicach oraz wymiana i uzupełnienie piasku w polach piaskowych 20-03-2020
10:00
0 0
7. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja drogi leśnej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach" 20-03-2020
11:30
1 4
8. Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego. 17-03-2020
10:30
0 0
9. Ekshumacja szczątków lub zwłok osób pochowanych na terenie cmentarza Tryńskiego w Gliwicach 13-03-2020
11:30
0 0
10. Modernizacja powłok dachowych obiektów o numerach ewidencyjnych 629, 632 i 697 na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach 12-03-2020
11:30
0 1