Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych w Gliwicach 14-04-2021
10:00
0 0
2. Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz przebudową nawierzchni w ramach zadania modernizacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej w Gliwicach - etap II 07-04-2021
9:00
0 0
3. Wymiana piasku w piaskownicach położonych na terenach zewnętrzynch administrowanych przez MZUK 01-04-2021
10:00
0 0
4. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting Green w systemie zaprojektuj i wybuduj 31-03-2021
9:00
0 0
5. Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 29-03-2021
9:00
2 1
6. Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice 26-03-2021
9:00
0 0
7. Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego 18-03-2021
9:30
0 0
8. Dostawa solanki 12-03-2021
11:30
0 1
9. Obsługa szaletów miejskich w Gliwicach 03-03-2021
11:30
0 0
10. Wycinka drzew na terenach administrowanych przez MZUK. 25-02-2021
9:00
0 1