Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj II 28-06-2021
11:30
0 0
2. Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice 28-06-2021
9:00
0 0
3. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony osobistej 17-06-2021
9:00
0 0
4. Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach 10-06-2021
11:30
0 0
5. Modernizacja nawierzchni z płytek ceramicznych przy basenach bocznych krytej pływalni Delfin w Gliwicach 09-06-2021
11:30
0 0
6. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice 02-06-2021
8:00
0 0
7. Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice 02-06-2021
9:00
0 0
8. Modernizacja elewacji Palmiarni - pawilon nr III Historyczny - etap I 28-05-2021
9:00
0 0
9. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. 25-05-2021
9:00
0 0
10. Zakup wraz z dostawą ergonomicznych krzeseł biurowych dla pracowników w ramach projektu "Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych" - nr projektu WND-RPSL.08.03.02-24-0500/19 24-05-2021
9:00
0 0