Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego. 16-12-2020
10:00
0 0
2. Kompleksowa opieka weterynaryjna 09-12-2020
11:30
0 0
3. Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Mewa 25-11-2020
10:30
0 0
4. Budowa placu targowego wraz z zadaszeniem oraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej 16-11-2020
11:30
1 3
5. Roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach 30-10-2020
11:30
2 0
6. Budowa wiaty na terenie nieruchomości przy ul. Nad Łąkami w Gliwicach 26-10-2020
11:30
0 0
7. Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach 16-09-2020
11:30
2 4
8. Budowa oświetlenia i nawierzchni drogi leśnej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja drogi leśnej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach" 26-08-2020
11:30
2 0
9. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. św. Jacka w Gliwicach II 20-08-2020
11:30
0 0
10. Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeźwień 19-08-2020
9:30
0 0