Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 12-05-2022
11:30
0 0
2. Modernizacja wybiegów zewnętrznych i wewnętrznych w pawilonach dla psów na terenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Wschodniej w Gliwicach 04-05-2022
10:00
0 0
3. Modernizacja zagospodarowania działek nr 1517 i 1518 obręb Sośnica w Gliwicach (teren po zlikwidowanej odkrytej pływalni Neptun) 29-04-2022
12:00
0 0
4. Modernizacja attyk dachowych w Hali Widowiskowo-Sportowej Sośnica w Gliwicach 28-04-2022
10:00
0 0
5. Wykonanie prac w zakresie modernizacji trybun, elementów małej architektury w obrębie Placu Krakowskiego w Gliwicach 27-04-2022
10:00
0 0
6. Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienie liści na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy w Gliwicach 25-04-2022
11:30
0 0
7. Modernizacja nawierzchni z płytek ceramicznych tzw. plaży brodzika pływalni "Delfin" przy ul. Warszawskiej 22-04-2022
10:00
0 0
8. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych elektrycznych samochodów osobowych 21-04-2022
10:00
0 0
9. Modernizacja elewacji pawilonów Palmiarni Miejskiej w Gliwicach - pawilon nr III (historyczny) - etap II 19-04-2022
10:00
0 0
10. Wymiana piasku w piaskownicach oraz polach piaskowych 19-04-2022
12:00
0 0